Mlodziezowy Osrodek Socjoterapii w Ustce
Biuletyn Informacji PublicznejMłodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce www.mos.ustka.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekt "MOS-t w przyszłość. Wypracowanie nowych form aktywizacji zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii"
Regulaminy
Dane teleadresowe
Dni i godziny otwarcia
Statut Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce
Kierownictwo i pracownicy
Psycholog
Pedagog
Rejestry i ewidencje
Przetargi
Oferty pracy
Status prawny
Organy MOS
Liczba miejsc
Dokumenty wymagane przy przyjęciu do placówki
Sprawozdania z działalności MOS
2015/2016
Galeria
Koło Sportowe
Koło Akwarystyczne
Trening Alternatyw Życiowych
Klub Wolontariatu
Koło Wokalne
Koło Kulinarne
Doradztwo Zawodowe
MOSO-WIEŚCI
2021 r.
Szkoła Podstawowa nr 4
Program nauczania
Liczba oddziałów
Programy
Program wychowawczy
Program Profilaktyki
Majątek
stan na wrzesień 2017
Zarządzenia dyrektora
2020
2021
Uchwały Rady Pedagogicznej
Uchwały rady pedagogicznej
Kontrola Zarządcza
Bilans - 2018 rok
Budżet
Kontrole
Kontrole
Zamówienia publiczne
Świadczenie usługi żywienia wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce z dzierżawą kuchni w 2021 roku
Informacja o nieudzieleniu zamówienia
Świadczenie usługi żywienia wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce z dzierżawą kuchni w 2021 roku - 2
Plan postępowań o udzielenie zamówienia
rok 2021
RODO
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców
Klauzula informacyjna o monitoringu
Klauzula informacyjna o BIP
Inspektor Danych Osobowych
Redakcja BIP
Redakcja BIP
Deklaracja dostępności
Deklaracja
Raport o stanie dostępności MOS
Raport o stanie dostępności MOS - szkoła
Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIP
Wniosek o dostęp do informacji publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z art.4 ust.8. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zmianami) zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy, wraz instalacją, montażem i szkoleniem:

1.      Zamawiający – Powiat Słupski

2.      Przedmiot zamówienia – Monitoring wizyjny wraz z montażem.

3.      Termin realizacji:  do 14.06.2019r.

4.      Odbiorca - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce;
 ul. Wróblewskiego 5;  76-270 Ustka

5.      Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.

6.      Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzić należy w formie pisemnej w języku polskim, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem, według formularza ofertowego Załącznik nr 1. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania ofert w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na monitoring”.

7.      Miejsce i termin złożenia ofert.

Ofertę złożyć można osobiście u Zamawiającego w sekretariacie, pocztą lub  pocztą elektroniczną na adres mailowy:dyrektor@mos.ustka.pl  do dnia 24.05.2019 r. do godziny 13:00

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
SKM_C3110190515155602.pdf485,14 kB
Autor dokumentu: Joanna Kowalska
Udostępnił: Joanna Kowalska (2019-05-16, godz. 13:47)
Modyfikacja: Joanna Kowalska (2019-05-18, godz. 16:04)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 584315